DATUM  12. 09. 2016. KOMENTARA  0

Nekada derutni zid na južnoj strani DV Vedri dani koji je bio jedan od većih sigurnosnih i estetskih problema sada je obnovljen na ponos vrtiću i radost djeci koja borave u njegovom dvorištu.